POZALEKCYJNA AKADEMIA KOMPETENCJI

Pod hasłem „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”, realizowanego ze w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiat Bialski. Podsumowanie miało miejsce w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim w dniu 26 marca 2012 r. <<więcej>>

26 marca 2012 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim o godz. 11:00 odbędzie się podsumowanie projektu "Pozalekcyjna Akademia kompetencji" - zapraszamy młodzież, nauczycieli oraz osoby zainteresowane do wzięcia udziału w uroczystości.. Więcej info <<tutaj>>

W maju oraz w czerwcu 2011r. w ramach projektu będą realizowane „Warsztaty wyjazdowe – survival” dla uczniów z czterech szkół Powiatu Bialskiego – szczegóły w zakładce „Warsztaty wyjazdowe”

W okresie od stycznia 2011r. do marca 2011r. zrealizowano następujące działania w ramach projektu:

LO Wisznice

Egzaminy ECDL podstawowy:

Poniesiono koszty 3 egzaminów  dla 10 uczniów biorących udział w projekcie (z siedmiu potrzebnych do uzyskania Certyfikatu).

Egzaminy ECDL Advanced:

Poniesiono koszty 3 egzaminów dla 10 uczniów biorących udział w projekcie (z czterech potrzebnych do uzyskania Certyfikatu).

Zakupiono:

Podręczniki do ECDL poziom podstawowy – 11 kompletów

Podręczniki do ECDL Advanced – 11 kompletów

Podręczniki do Grafiki komputerowej – 11 kompletów

Pomoce naukowe – 50 osób

Materiały dydaktyczne – 4 pakiety

 
Zrealizowano następujące zajęcia:

Orientacja zawodowa (warsztaty) -3 grupy, łącznie 21godz.

Język rosyjski (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 24 godz.

Język angielski (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, łącznie 60 godz.

Matematyka (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, łącznie 42 godz.

ECDL - Advanced – 1 grupa 65 godz.

ECDL - podstawowy – 1 grupa 40 godz.

RAZEM zrealizowano 252 godziny dydaktyczne.

 

ZSE Międzyrzec Podlaski

Egzaminy ECDL podstawowy:

Poniesiono koszty 2 egzaminów dla 10 uczniów biorących udział w projekcie (z siedmiu potrzebnych do uzyskania Certyfikatu).

Zakupiono:

Podręczniki do ECDL poziom podstawowy – 11 kompletów

Podręczniki do ECDL Advanced – 11 kompletów

Podręczniki do Grafiki komputerowej – 11 kompletów

Pomoce naukowe – 138 osób

Materiały dydaktyczne – 4 pakiety


Zrealizowano następujące zajęcia:

Koło teatralne (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 23 godz.

Język rosyjski (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, łącznie 57 godz.

Język niemiecki (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 20 godz.

Szkolenie ECDL podstawowy (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 36 godz.

Język angielski (zajęcia dodatkowe)  - 3 grupy, łącznie 69 godz.

Matematyka (zajęcia dodatkowe)  - 2 grupy, łącznie 26 godz.

Orientacja zawodowa (warsztaty) - 1 grupa, 7 godz.

RAZEM zrealizowano 238 godzin dydaktycznych.


LO Międzyrzec Podlaski

Zakupiono:

Podręczniki do Grafiki komputerowej – 16 kompletów

Pomoce naukowe – 350 osób

Materiały dydaktyczne – 4 pakiety


Zrealizowano następujące zajęcia:

Język angielski (zajęcia dodatkowe) - 3 grupy, łącznie 45 godz.

Biologia (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, łącznie 18 godz.

Chemia (zajęcia dodatkowe)  - 2 grupy, łącznie 60 godz.

Fizyka (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 36 godz.

Grafika komputerowa (zajęcia dodatkowe) – 1 grupa, 24 godz.

Matematyka (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, łącznie 21 godz.

Orientacja zawodowa (warsztaty) - 2 grupy, łącznie 11 godz.

RAZEM zrealizowano 215 godzin dydaktycznych.

 

ZSP Międzyrzec

Zakupiono:

Podręczniki do ECDL poziom podstawowy – 22 komplety

Pomoce naukowe – 170 osób

Materiały dydaktyczne – 4 pakiety


Zrealizowano następujące zajęcia:

Język polski (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, łącznie 29 godz.

Język rosyjski (zajęcia wyrównawcze) - 1 grupa, 15 godz.

Matematyka (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, łącznie 36 godz.

Przedsiębiorczość (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 10 godz.

Historia (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 13 godz.

Język niemiecki (zajęcia wyrównawcze) - 1 grupa, 12 godz.

Chemia (zajęcia wyrównawcze) – 1 grupa, 10 godz.

Szkolenie ECDL podstawowy (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, 45 godz.

Język angielski (zajęcia wyrównawcze) – 1 grupa, 19 godz.

Fizyka (zajęcia wyrównawcze) – 1 grupa, 21 godz.

Orientacja zawodowa (warsztaty) - 3 grupy, łącznie 28 godz.

RAZEM zrealizowano 238 godzin dydaktycznych.

LO Terespol

Zakupiono:

Podręczniki do ECDL poziom podstawowy – 29 kompletów

Podręczniki do Grafiki komputerowej – 21 kompletów

Pomoce naukowe – 232 osób

Materiały dydaktyczne – 4 pakiety


Zrealizowano następujące zajęcia:

Język rosyjski (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, łącznie 40 godz.

Język rosyjski (zajęcia wyrównawcze) - 2 grupy, łącznie 36 godz.

Matematyka (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, łącznie 52 godz.

Matematyka (zajęcia wyrównawcze) - 2 grupy, łącznie 99 godz.

Język angielski (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 44 godz.

Język angielski (zajęcia wyrównawcze) - 2 grupy, łącznie 45 godz.

Biologia (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, łącznie 40 godz.

Geografia (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, łącznie 68 godz.

Geografia (zajęcia wyrównawcze) - 1 grupa, 52 godz.

Fizyka (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 43 godz.

Historia (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 21 godz.

Szkolenie ECDL podstawowy (zajęcia dodatkowe) -2 grupy, łącznie 107 godz.

RAZEM zrealizowano 647 godzin dydaktycznych.

ZS Małaszewicze

Egzaminy ECDL podstawowy:

Poniesiono koszty 2 egzaminów dla 10 uczniów biorących udział w projekcie (z siedmiu potrzebnych do uzyskania Certyfikatu).

 

Zakupiono:

Podręczniki do ECDL poziom podstawowy – 11 kompletów

Podręczniki do Grafiki komputerowej – 11 kompletów

Pomoce naukowe – 92 osób

Materiały dydaktyczne – 4 pakiety


Zrealizowano następujące zajęcia:

Szkolenie ECDL podstawowy (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 40 godz.

Chór szkolny (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 20 godz.

Grafika komputerowa (zajęcia dodatkowe) – 1 grupa, 22 godz.

Zespół wokalno-instrumentalny (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 20 godz.

Koło żywego słowa (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 18 godz.

Matematyka (zajęcia wyrównawcze) - 3 grupy, łącznie 38 godz.

Geografia (zajęcia wyrównawcze) - 2 grupy, łącznie 27 godz.

Orientacja zawodowa (warsztaty) - 5 grup, łącznie 46 godz.

RAZEM zrealizowano 231 godzin dydaktycznych.

LO Janów Podlaski

Zakupiono:

Pomoce naukowe – 132 osób

Materiały dydaktyczne – 4 pakiety


Zrealizowano następujące zajęcia:

Matematyka (zajęcia wyrównawcze) - 5 grup, łącznie 71 godz.

Matematyka (zajęcia dodatkowe) - 2 grupy, łącznie 68 godz.

Koło filmowe (zajęcia dodatkowe) - 1 grupa, 17 godz.

Język polski (zajęcia wyrównawcze) - 2 grupy, łącznie 62 godz.

Język rosyjski (zajęcia wyrównawcze) - 1 grupa, 28 godz.

RAZEM zrealizowano 246 godzin dydaktycznych.

Od 30.03.2011r. w ramach projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji” będą realizowane Wyjazdy edukacyjne szczegóły w zakładce dotyczącej wyjazdów edukacyjnych.

W okresie od lipca do września 2011 w ramach projektu zrealizowano:
Warsztaty wyjazdowe dla 25 uczniów z Małaszewicz (survival)

Przeprowadzono rekrutację na zajęcia, które rozpoczynamy realizować w ramach projektu w roku szkolnym 2011/2012.

Zakupiono po jednym pakiecie materiałów dydaktycznych dla 7 szkół  biorących udział w projekcie. 


We wrześniu została przeprowadzona przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie kontrola na miejscu projektu, w siedzibie beneficjenta - w trakcie realizacji projektu.


W szkołach realizowane są zajęcia zgodnie z opracowanymi  harmonogramami.