POZALEKCYJNA AKADEMIA KOMPETENCJI

Harmonogram zajęć - WZÓR    

Lista kończących udzial w projekcie    

Potwierdzenie wydania pomocy naukowych     

 Rozliczenie kosztów przejazdu    

Sprawozdanie z realizacji zadan- WZÓR nauczyciel    

Wypracowane godziny    

Zgłoszenie uczniów do egzaminu ECDL    

Ankieta określająca stopień motywacji do udziału    

Deklaracja uczestnictwa w projekcie     

Formularz zgłoszeniowy       

Informacja o zajęciach nowe      

Instrukcja Zarządzania PEFS 2007     

Oświadczenie nauczyciela     

Oświadczenie o dochodach     

Oświadczenie o wyrażeniu zgody     

Oświadczenie od rodzica      

Polityka bezpieczeństwa     

Regulamin rekrutacji w projekcie     

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie      

Strategia informacyjna      

Umowa projekt      

Usprawiedliwienie     

Załącznik Nr 4 do umowy     

Zaswiadczenie o uczestniczeniu w zajeciach     

ELEMENTY GRAFICZNE:

 Nalepka

 Nagłówek

 Nagłówek mono 

 Oznakowanie sprzętu 

 Oznakowanie sprzetu mono