POZALEKCYJNA AKADEMIA KOMPETENCJI

Powiat Bialski od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2012 r. realizuje projekt „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Jego celem ogólnym jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych 1407 uczniów i uczennic z 7 szkół z terenu Powiatu Bialskiego poprzez realizację kompleksowych usług szkoleniowych z zakresu:

           -      porozumiewania się w języku ojczystym,
           - 
     porozumiewania się w języku obcym,
           -     
nauk matematyczno-przyrodniczych,
           -
      kompetencji informatycznych,
           -     
inicjatywności i przedsiębiorczości,
           -     
świadomości i ekspresji kulturalnej,
           -      
kompetencji społecznych i obywatelskich.

          Projekt jest realizowany w następujących szkołach prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych):

     1)     Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Władysława  Zawadzkiego w Wisznicach,

    2)    Liceum Ogólnokształcącym Zespolu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim,

    3)     Liceum   Ogólnokształcącym   im.   Gen.  Wł.  Sikorskiego  w Międzyrzecu Podlaskim,

    4)    Liceum  Profilowanym  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim,

     5)    Liceum   Ogólnokształcącym    im.   Bohaterów   Warszawy w Terespolu,

    6)   Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.

     7)   Liceum    Ogólnokształcącym      w     Zespole   Szkół   im.  A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

          Projekt  skierowany  jest do uczniów z klas I-III uczących się w tych szkołach.