Informacja o poszukiwaniu padłych dzików

Informuję, że w dniach 14 -15 marca 2023 r. w powiecie bialskim, na terenie gminy Tuczna (teren obwodu łowieckiego nr 35, w obrębie od miejscowości Kalichowszczyzna w kierunku granicy z Republiką Białorusi) oraz w dniach 16-17 marca 2023 r. na terenie gminy Sosnówka (teren obwodu łowieckiego nr 49 od miejscowości Szostaki w kierunku granicy z Republiką Białorusi) odbędzie się akcja przeszukiwania terenów leśnych w poszukiwaniu i zgłaszaniu do badań padłych dzików. W związku z tym proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z możliwością wtargnięcia zwierzyny na drogi.

Scroll to Top