INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Starosta Powiatu Bialskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Białej Podlaskiej został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 8 grudnia 2018 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0003 miasto Międzyrzec Podlaski, oznaczonej jako działka gruntu nr 252/10 o pow. 0,1627 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, stosownie do art. 32 ust. 1  i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (w godz. 830 – 1500) lub telefonicznie pod nr tel. 83 351 13 81.

Scroll to Top