informacja z przebiegu konsultacji

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016”. Informacja znajduje się poniżej

informacja

Scroll to Top