IX Piknik Historyczny w Dubicy

Kolejny Piknik Historyczny w Dubicy zorganizowano 8 września 2019. Piknik był poświęcony osiemdziesiątej rocznicy II wojny światowej.

Podczas tegorocznego pikniku odbyła się prelekcja historyczna dotycząca kampanii wrześniowej oraz działań zbrojnych na terenach powiatu parczewskiego i bialskiego, przygotowana przez pana Karola Ponikowskiego, organizatora i pomysłodawcy licznych wydarzeń i uroczystości o tematyce historycznej i patriotycznej, który w latach 2014-2018 był dyrektorem Domu Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, a obecnie pełni funkcję Wójta Gminy Adamów.

Wspominano także pierwsze dni września 1939 roku na podstawie pamiętników ks. Mariana Romanowicza. Podczas pikniku odbyły się pokazy współczesnego sprzętu i uzbrojenia wojskowego, prezentowane przez 23. batalion lekkiej piechoty, wystawa SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga oraz prezentacja żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas pikniku zorganizowano także konkurs wiedzy o II wojnie światowej, warsztaty plastyczne- wykonywanie dekoracji tematyczne związanych z piknikiem na koszulkach oraz międzypokoleniowe śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych. Mieszkańcy Dubicy oraz rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dubicy przygotowali poczęstunek. Impreza zgromadziła ponad 200 osób.

Organizatorami tegorocznej edycji pikniku historycznego byli członkowie koła historycznego, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice, GOKiO Wisznice, Stowarzyszenie OSP „Jedna Dubica” i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dubicy.

Scroll to Top