Bibliotekarze szkolą się on-line w ramach projektu „Profesjonalizm – Nowoczesność – Rozwój”

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej uzyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie  projektu „Profesjonalizm-Nowoczesność-Rozwój” w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Współorganizatorami projektu są: Urząd Miasta Biała Podlaska oraz Starostwo Powiatowe z racji pełnienia przez MBP funkcji powiatowych dla bibliotek publicznych w 17 gminach wiejskich i 2. miastach powiatu bialskiego.

Projekt zamierzony był na podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących w bibliotekach publicznych powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska. Planowano cztery szkolenia stacjonarne i wyjazd edukacyjny do Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawa, która oferuje czytelnikom nowoczesne metody dostępu do swoich zbiorów za pomocą Systemu Bibliotecznego Mateusz, w którym pracują wszystkie biblioteki publiczne powiatu bialskiego. Z powodu pandemii koordynatorzy projektu skorzystali z możliwości przeniesienia szkoleń do sieci, zmieniając nieco ich zakres merytoryczny. Sytuacja wymusiła rezygnację z wyjazdu edukacyjnego, w zamian zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji szkoleń on-line: laptop z oprogramowaniem, 3 zestawy słuchawek z mikrofonem, router oraz opłacono dostęp do platformy ClickMeeting. Wartością dodaną działań projektowych był przyspieszony kurs nauki obsługi narzędzi do prowadzenia szkoleń on-line a także wdrożenie bibliotekarzy z terenu powiatu do uczestnictwa w takiej formie edukacji.

W ramach działań projektowych zrealizowano cztery szkolenia on-line w trakcie sześciu dni szkoleniowych.

29 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Uroczystej inauguracji projektu dokonał dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, dr Paweł Borek. Następnie głos zabrali przedstawiciele współorganizatorów projektu – Pani dr Barbara Kociubińska-Koza, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk. Instruktorzy MBP dokonali podsumowania działalności bibliotek w 2019 r. oraz przestawili funkcjonowanie placówek bibliotecznych w powiecie ziemskim i w Białej Podlaskiej w roku 2020, w czasie epidemii. Zaprezentowano uczestnikom projektowy plan szkoleniowy.

30 czerwca i 1 lipca 2020 r. miało miejsce dwudniowe szkolenie pt. „Nowe technologie w animacji czytelnictwa. Aplikacje, narzędzia, multimedia, gamifikacja – warsztat praktyczny”. Szkolenie realizowane było przez wrocławską firmę GoodBooks, szkolącą bibliotekarzy, wydawców, księgarzy i nauczycieli. Prowadził je Pan Karol Baranowski – bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie oraz w agendzie Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, zdobywca tytułu Ogólnopolski Bibliotekarz Roku 2019 w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, specjalista w zakresie nowych technologii.

Uczestnicy poznali dostępne narzędzia i aplikacje do obróbki audio i wideo, tworzenia materiałów reklamowych, realizowania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych także on-line. Zdobyli wiedzę o aktualnych trendach i sposobach przyciągnięcia użytkowników do biblioteki, poznali przykłady zastosowania gamifikacji w promowaniu literatury i bibliotek

7 września 2020 r. odbyło się  „Spotkanie z literaturoznawcą”, którego tematem była współczesna literatura polska – obecnie panujące trendy, książki wartościowe, poczytne i nagradzane. Wykład o literaturze polskiej w kontekście literatury powszechnej wygłosił prof. dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, adiunkt Katedry Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej UMCS w Lublinie, autor licznych publikacji książkowych, artykułów i rozpraw. Prof. Szczerbakiewicz, nie umniejszając znaczenia literatury ambitnej, przekonywał uczestników o wartościach książek popularnych, które jak lustro odzwierciedlają to co dzieje się w społeczeństwie. Bibliotekarze poznali autorów i ciekawe tytuły popularnych książek ukazujących się obecnie na rynku wydawniczym.

Ostatnie szkolenia projektowe to „Doskonalenie pracy w Systemie Bibliotecznym Mateusz”, w którym tworzą katalogi i udostępniają zbiory biblioteki powiatu bialskiego. Warsztaty 24 i 25 września 2020 r. prowadził Pan Marcin Oyrzanowski, współtwórca SB Mateusz, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.

Zaprezentowano sposób przeprowadzenia skontrum, ubytkowania, generowania statystyk, pobierania i zamieszczania okładek, wyszukiwania i pobierania opisów do katalogów lokalnych, uzupełniania i poprawiania istniejących opisów, opis audiobooka i gry planszowej – zbiory te coraz częściej pojawiają się w ofercie bibliotek.

Bibliotekarze zapoznali się także z pomocnymi w codziennej pracy narzędziami, jak np.: „selekcja” czy „magazyn”, a także z najnowszymi funkcjami systemu, usprawniającymi pracę bibliotekarzom i ułatwiającymi dostęp dla czytelników. Zaprezentowano m.in. e-platformę, dzięki której czytelnicy mogą pobierać zdalnie e-audiobooki, e-czasopisma i e-booki z zasobów swojej biblioteki. W trakcie warsztatów Pan Marcin Oyrzanowski udzielił odpowiedzi na szereg pytań od bibliotekarzy.

We wszystkich wydarzeniach projektowych zarejestrowano łącznie 230. uczestników.

Warto też dodać, że dostęp do platformy ClikMeeting oprócz szkoleń bibliotekarzy jest wykorzystywany do organizowania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych on-line skierowanych do mieszkańców miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.

Dziękujemy partnerom medialnym za promocję naszych działań projektowych, a są to:

  • czasopismo samorządu powiatu bialskiego „Gościniec Bialski”,
  • tygodnik „Podlasianin”,
  • portale internetowe: www.bialapodlaska.pl, www.powiatbialski.eu, www.bp24.pl i www.radiobiper.info

Czas realizacji projektu: 2 marca – 31 października 2020 r., wartość – 16 190 zł, dofinansowanie z MKiDN – 10 500 zł, wkład własny – 5690 zł.

Projekt „Profesjonalizm-Nowoczesność-Rozwój” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Scroll to Top