Karnawał na Ludowo

W naszej tradycji ludowej znajdujemy wiele ciekawych obyczajów karnawałowych. Na polskich wsiach karnawał był czasem pełnym zabawy, wesel, śpiewu i tańca. Szczególnie hucznie bawiono się w ostatnie dni przed postem, a czas ten nazywano ostatkami lub zapustami.  W gminie Rossosz tradycja ludowa stanowi wartość szczególną, a to za sprawą istniejącego zespołu ludowego „Zielawa”, który działa od 2004r. Z inicjatywy zespołu po okresie pandemii odbyła się ósma edycja „Karnawału na Ludowo”. Impreza miała miejsce  18 lutego, a na Karnawał zaproszenie przyjęły następujące zespoły ludowe z powiatu bialskiego: „Tęcza” z Dąbrowicy, „Śpiewam Bo Lubię” z Łomaz, „Zespół Biesiadnicy” z Żeszczynki, zaś do tańca przygrywali Kapela „Retro” oraz Zespół „SZAPANBAS”. Mogliśmy usłyszeć stare ludowe przyśpiewki takie jak: „Oj zagraj mi muzyki”, „Hej tam pod borem”, „Zaszłam na zabawę”.  Tak jak dawniej bywało na wsi tak i podczas: Karnawału na Ludowo” nie zabrakło słodkich pączków, słoniny, boczku oraz innych potraw mięsnych. Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu wypełniła się muzyką i tańcem. „Karnawał na Ludowo” w swoim założeniu ma nie tylko zabawiać, ale przypominać o tradycji i podtrzymywać dawne obyczaje. „Kultywowanie pięknych tradycji ludowych jest naszym obowiązkiem i największym skarbem – tożsamością” uważają członkowie zespołu ludowego „Zielawa” z Rossosza.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Informacje i zdjęcia: Marzena Miszczuk-Głowacka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu

Scroll to Top