Zdrowie Psychiczne

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Idei tej przyświeca potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby i problemy osób cierpiących na choroby psychiczne oraz konieczność zaakcentowania w przestrzeni publicznej faktu, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka, dlatego jego ochrona stanowi jeden z podstawowych obowiązków państwa. Aktualnie rozpoczęła się kampania Ministerstwa Zdrowia prowadzona pod hasłem „Co czwarty z nas”. Minister Zdrowia przypomina, że 450 mln ludzi na świecie cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i zaburzenia takie jak depresja, schizofrenia, demencja czy uzależnienia, z którymi w krajach rozwijających się większość osób zmuszona jest radzić sobie samodzielnie. Powiat Bialski przyłącza się do kampanii społecznej organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Na ulicach i w powiatowych jednostkach zobaczymy plakaty promujące zmianę sposobu postrzegania ludzi z zaburzeniami psychicznymi; celem akcji jest poszerzenie wiedzy i zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie tej problematyki.
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Bialskiego wpisujący się w Program Narodowy, został uchwalony przez radnych w czerwcu ubiegłego roku.

Psychika Polaków 

Scroll to Top