konferencja nt. „Produkty tradycyjne w ofercie turystycznej”

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej wspólnie Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego organizuje bezpłatną konferencję pt. „Jakość w turystyce wiejskiej”, która odbędzie się w dniu
16 marca 2017 r. o godz. 11.00 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, ul. Rynek 4. Konferencja jest adresowana do podmiotów zainteresowanych wytwarzaniem tradycyjnych produktów spożywczych, w szczególności gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów turystycznych, dla których wytwarzanie produktów tradycyjnych stanowiłoby poszerzenie oferty turystycznej. W jej trakcie przewidziane są wykłady w zakresie źródeł finansowania działalności rolniczej i turystycznej jak również wykłady dotyczące tworzenia oferty turystycznej z uwzględnieniem produktów tradycyjnych, warunków wytwarzania i sprzedaży tych produktów oraz możliwości finansowania poszczególnych przedsięwzięć w ramach PROW 2014-2020. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swój udział do 10 lutego br. na tel. 605 836 558. Będą prowadzone imienne zapisy. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

program konferencji

Scroll to Top