Konferencja "Współczesne środki uzależniające"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, PIELĘGNIARKI
ORAZ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TEMATYKĄ UZALEŻNIEŃ
NA KONFERENCJĘ
„WSPÓŁCZESNE ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE”
28 września 2015, godz. 10:00
w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, aula 159R
Zasady uczestnictwa w konferencji:
– Udział w konferencji jest bezpłatny.
– Zgłoszenie udziału w konferencji (imię i nazwisko) należy przesłać na adres: koloterenowepth@wp.pl do 20 września 2015 r.
– Sekretariat konferencji: dr Iwona Gładysz, tel. 83 344 99 40
– Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji.
– Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń.
ORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Urząd Miasta Biała Podlaska
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Polskie Towarzystwo Higieniczne w Warszawie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
PROGRAM KONFERENCJI: ,,WSPÓŁCZESNE ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE”
9:45 –10:00 Rejestracja uczestników konferencji
10:00-10:10 Otwarcie konferencji JM. Rektor PSW w Białej Podlaskiej
prof. zw. dr hab. Józef Bergier
10:10-10:30 wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
10:30-10:50 wystąpienie Tadeusza Łazowskiego – Starosty Bialskiego
10:50-11:10 wystąpienie Dariusza Stefaniuka – Prezydenta Miasta Biała Podlaska
11:10-11:40 Profilaktyka szkolna w aspekcie współczesnych środków uzależniających
Teresa Szopińska –Grodzka – Ministerstwo Edukacji Narodowej
11:40-11:50 przerwa
11:50-14:30 Współczesne środki uzależniające –zagrożenie dzisiejszych czasów
Iwona Sztajner – specjalista terapii uzależnień ze Stowarzyszenia
MONAR; Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
14:30-15:00 Dyskusja
 
 
 

Scroll to Top