Wielosektorowa misja gospodarcza do Francji – nabór wniosków

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Województwo Lubelskie ogłosiło nabór wniosków przedsiębiorców z terenu województwa Lubelskiego do uczestnictwa w wielosektorowej misji gospodarczej do Francji (region Lotaryngii) w dniach 11-13 listopada 2015 r. 

 

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców reprezentujących sektory: rolno-spożywczy, maszynowy (w tym lotniczy), meblarski i drzewny.

 

 W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność minimum 12 miesięcy (na dzień złożenia wniosku) i posiadający siedzibę w województwie lubelskim oraz działający w sektorze zgodnym z zakresem misji gospodarczej (maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiorcę).

 

W ramach dofinansowania Uczestnika, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, takich jak:

1)      koszt przelotu/przejazdu (bilet) na trasie port lotniczy w Polsce – miejsce docelowe – port lotniczy w Polsce dla 1 osoby;

2)      koszty zakwaterowania dla 1 osoby;

3)      koszty transferów (przejazdów) lokalnych oraz krajowych;

4)      koszty udziału w spotkaniach b2b – przypadające proporcjonalnie na 1 Przedsiębiorcę;

5)      koszty udziału w wizytach studyjnych – przypadające proporcjonalnie na 1 Przedsiębiorcę

6)      koszty usług tłumaczeniowych,

 

Ubezpieczenie zdrowotne i NNW, diety pobytowe, koszty wyżywienia oraz ewentualne inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w wyjeździe Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

Przewidywana liczba miejsc: maksymalnie 7

Przewidywany termin wyjazdu: 11-13 listopada 2015 r.

Wstępny harmonogram misji*:

Środa 11/11/2015

Godziny popołudniowe – Przyjazd do Nancy

Zakwaterowanie w hotelu

 

Czwartek 12/11/2015

Miejsce: Izba Handlowo-Przemysłowa Meurthe-et-Moselle, 53 rue Stanislas, 54000 Nancy

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.15 Powitanie – cele przedsięwzięcia w kontekście współpracy zdecentralizowanej

9.15-10.00 Prezentacja Regionu Lotaryngii (kluczowe dane gospodarcze, branże, etc.)

10.00-10.10 Prezentacja programu misji

10.10-10.15 Przerwa

10.15-12.30 Spotkania B2B (3 sesje po 45 minut)

B2B 1 : 10.15-11.00

B2B 2: 11.00-11.45

B2B 3: 11.45-12.30

12.30-14.00 Koktajl

14.00-17.00 Spotkania B2B (4 sesje po 45 minut)

B2B 1: 14.00-14.45

B2B 2: 14.45-15.30

B2B 3 : 15.30-16.15

B2B 4: 16.15-17.00

Nocleg w Nancy

 

Piątek 13/11/2015

9.00 Wyjazd z hotelu

9.30-11.00 Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach

11.00-12.00 Przejazd do Metz

12.00-14.00 Spotkanie w Radzie Regionalnej Lotaryngii

14.00 w zależności od godziny wylotu wizyta studyjna lub przejazd na lotnisko

* Informujemy, że jest to wstępny zarys planu misji gospodarczej. Podane godziny i miejsca spotkań mogą ulec zmianie.

 

Termin nadsyłania wniosków:.

2 października 2015 r., do godz. 15:30

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, korespondencyjnie pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
ul. Stefczyka 3

20-151 Lublin

wraz z dopiskiem: „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO – wyjazd na wielosektorową misje gospodarczą do Francji”

 

Każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyjazd jest organizowany przez Województwo Lubelskie w ramach Projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007- 2013, działanie 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru.

Dodatkowych informacji udzielają:

Pani Natalia Wysocka, tel. 81 537 16 21, e-mail:  natalia.wysocka@lubelskie.pl

Pan Mariusz Rudzki, te. 81 537 16 11, e-mail: rudzki.mariusz@lubelskie.pl

 

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: www.invest.lubelskie.pl

Scroll to Top