Konkurs „Czysta Ziemia” rozstrzygnięty

23 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej LUW w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu „Czysta Ziemia”.

 

 

       Konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ma na celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży naszego powiatu świadomości ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni ziemi i naszego najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi.
Jest ukierunkowany na działania w zakresie edukacji ekologicznej, zbiórkę odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania, sprzątanie najbliższego otoczenia oraz inne działania, które powinny znajdować swój finał w corocznej ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata” .
        Komisja konkursowa na podstawie złożonych sprawozdań oceniała m.in. zróżnicowanie rodzaju i form działania, zakres i zróżnicowanie form towarzyszących działań edukacji ekologicznej, ilość zebranych i przekazanych do odzysku surowców wtórnych, ogółem i w przeliczeniu na 1 uczestnika działań w danej szkole, ilość zebranych i przekazanych do utylizacji (składowania) śmieci nie segregowanych.

Laureaci:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu
II miejsce Szkoła Podstawowa w Sworach
III miejsce Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Komarnie Kolonii
V miejsce Zespół Szkół w Zalesiu

 

Komisja przyznała też pięć wyróżnień:
Zespół Szkół w Sławatyczach, Zespół Szkół w Rokitnie, Gimnazjum w Konstantynowie, Szkoła Podstawowa w Połoskach, Zespół Szkół w Tucznej.

 

Organizacja konkursu dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Scroll to Top