Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

O G Ł O S Z E N I E

Nr GKN.6840.2.2011.EP

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm./ Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza co następuje:

I

Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży w trybie przetargu następujące nieruchomości gruntowe:

Treść całego ogłoszenia w PDF

 

Scroll to Top