Konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcji wychowawczej

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcji wychowawczej poświęconej problematyce zapobiegania i zwalczania przejawów patologii społecznej (alkoholizmu i nikotynizmu) wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych .

Celem konkursu jest:
1. Promowanie działań prowadzonych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjlanych z terenu Powiatu Bialskiego z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynikotynowej.
2. Stworzenie warunków do prezentacji przykładów dobrych praktyk pracy wychowawczej nauczycieli z terenu Powiatu Bialskiego.
3. Wyposażenie nauczycieli w narzędzia do prowadzenia zajęć wychowawczo – profilaktycznych z młodzieżą w ramach Kampanii antynikotynowej „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego”.

Scenariusz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja 2012 r. w wersji elektronicznej na adres: zdrowie@powiatbialski.pl , w wersji papierowej na adres: Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 z dopiskiem „Scenariusz lekcji wychowawczej”.

Regulamin 

Formularz zgłoszeniowy 

Scroll to Top