Konkurs dla nauczycieli

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ponownie ogłasza konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcji wychowawczej poświęconej problematyce zapobiegania
i zwalczania przejawów patologii społecznej a konkretnie nikotynizmu wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty.

Celem konkursu jest:
1. Promowanie działań prowadzonych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjlanych z terenu Powiatu Bialskiego z zakresu profilaktyki antynikotynowej.
2. Stworzenie warunków do prezentacji przykładów dobrych praktyk pracy wychowawczej nauczycieli z terenu Powiatu Bialskiego.
3. Wyposażenie nauczycieli w narzędzia do prowadzenia zajęć wychowawczo – profilaktycznych z młodzieżą w ramach Kampanii antynikotynowej „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego”.

 Scenariusz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 października 2012 r. w wersji elektronicznej na adres: zdrowie@powiatbialski.pl , w wersji papierowej na adres: Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 z dopiskiem „Scenariusz lekcji wychowawczej”. Zachęcamy jednocześnie do udziału w konkursie i podejmowania jak najwięcej inicjatyw związanych z profilaktyką zdrowotną na terenie Państwa szkoły.

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu 

Scroll to Top