Konkurs makramy „Sznurkiem wyplatane”

5 czerwca w Parku Platerów w Konstantynowie, podczas pikniku rodzinnego, odbyło się wręczenie nagród w II Konkursie makramy „Sznurkiem wyplatane”. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie. W bieżącej edycji jury oceniło 18 prac, w tym 5 wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami z Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie.

Prace rękodzielnicze zostały zaprezentowane w trzech kategoriach tematycznych: biżuteria i odzież, ozdoba ścienna i przedmioty użyteczności domowej, ze zróżnicowaniem na kategorie wiekowe. Prace można było oglądać na wystawie pokonkursowej w Pałacu w Konstantynowie.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego, z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Scroll to Top