Konkurs na wieniec dożynkowy

Zachęcamy sołectwa, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, instytucje gminne oraz twórców indywidualnych z terenu naszego powiatu do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, tradycyjny i współczesny. Organizatorem konkursu jest Województwo Lubelskie. Jego celem jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego województwa lubelskiego, kultywowanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja kultury ludowej i wzmocnienie lokalnej tożsamości.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

REGULAMIN KARTA ZGŁOSZENIOWA

Scroll to Top