Wasylówka

Wasylówka to cykliczne wydarzenie kulturalne upamiętniające Bazylego Albiczuka, twórcę pochodzącego z Dąbrowicy Małej. Ten wszechstronnie uzdolniony artysta, laureat nagrody im. Oskara Kolberga, znany jest przede wszystkim z obrazów przedstawiających jego piękny ogród kwiatowy.

Na tegoroczną Wasylówkę, która odbyła się 18 lipca przy świetlicy w Dąbrowicy Małej, złożyły się:

  • panichida – uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę artysty;
  • część artystyczna, w tym występy Kingi Linkiewicz oraz kapeli podwórkowej Klawa Ferajna;
  • biesiada przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy Małej;
  • gry i zabawy dla najmłodszych.

Organizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy Piszczac Kamil Kożuchowski, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu i Sołectwo Wsi Dąbrowica Mała.

Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Bialski z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Bazyli Albiczuk, Mój świat w czerwcu, 1977 r., ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Bazyli Albiczuk, Mój świat w czerwcu, 1977 r., ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Zdjęcia: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu.

Scroll to Top