KONKURS PLASTYCZNY "AKTYWNIE I ZDROWO"

Powiat Bialski – Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ogłasza Konkurs Plastyczny „AKTYWNIE I ZDROWO” realizowany w ramach realizacji „Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
Adresowany jest on do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie powiatu bialskiego.
Celem konkursu jest:
1. Upowszechnianie u dzieci i młodzieży aktywnych i korzystnych dla zdrowia i rozwoju form spędzania czasu wolnego.
2. Promowanie zdrowego stylu życia w zakresie odżywiania oraz fizycznej aktywności w celu zapobiegania uzależnieniom i nałogom.
3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do podzielenia się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i pomysłów na temat różnorodnych form spędzania czasu wolnego, dbania o kondycję fizyczną i zdrowie, oraz do wyrażenia ich w formie artystycznej.
4. Kształtowanie w uczestnikach upodobań estetycznych i rozwijanie umiejętności plastycznych.
Prace należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 (pok. 217) do dnia do dnia 18 września 2015 r.  do godz. 15:00 .
Zachęcamy do udziału  i podejmowania jak najwięcej inicjatyw związanych z profilaktyką i promocją zdrowia.
REGULAMIN KONKURSU NA rysunekdocx
Załacznik Nr 1 rysunek

Scroll to Top