Konkurs „Przyjazna Wieś” rozstrzygnięty

14 listopada 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca konkurs „Przyjazna Wieś”- na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych – etap regionalny.

 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Powiat bialski zgłosił do konkursu projekt infrastrukturalny „Przebudowa dróg powiatowych  
w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec gm. Zalesie” i zajął III miejsce w kategorii infrastruktura techniczna.

 

Scroll to Top