Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu bialskiego

Zapraszamy upoważnione podmioty do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu bialskiego.

Do konsultacji przedstawiamy Państwu projekt uchwały wraz z załącznikiem

Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego do przesyłania uwag, sugestii i propozycji zmian do projektu uchwały wraz z załącznikiem.  W tym celu prosimy o pisemną opinię wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej, nazwy podmiotu oraz jego siedziby i przesłanie jej  na adres e-mail: wss@powiatbialski.pl

Propozycji oczekujemy w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r.

 

Scroll to Top