Konsultacje ws. „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2013 rok”

Zapraszamy upoważnione podmioty do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2013 rok”

Trwają prace nad projektem programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013. Będzie to podstawowy dokument określający politykę władz powiatu w odniesieniu do organizacji pozarządowych.
Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego do przesyłania uwag, sugestii i propozycji zmian do projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego” . W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.
Propozycji oczekujemy w terminie do dnia 28 listopada 2012 r.

Scroll to Top