Powiatowa Rada Zatrudnienia

W Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej 17 września odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białej Podlaskiej. Obrady otworzył przewodniczący Mariusz Filipiuk, który przywitał wszystkich zebranych i po stwierdzeniu kworum oddał głos dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Edwardowi Tymoszyńskiemu, który przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy. Podjęto także stosowne przewidziane programem uchwały.

Scroll to Top