Konwent w Lublinie

W dniu 10 kwietnia 2014 roku w sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się spotkanie starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatów, czyli Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego.

Spotkanie na temat relacji pomiędzy wojewodą a samorządami i podziale kompetencji rozpoczął wojewoda lubelski Wojciech Wilk.
Następnie miało miejsce wystąpienie przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego – starosty lubelskiego Pawła Pikuli. Potem zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Włodzimierz Stańczyk przedstawił regionalny system ostrzegania oraz masowe informowanie ludności o zagrożeniach. Dyrektor Wydziału Infrastruktury Anna Ciesielczuk natomiast omówiła „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” oraz podsumowała budowę dróg lokalnych w latach 2008-2013. Na koniec w wystąpieniu dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lucjana Osieckiego była poruszona kwestia regulacji stanów prawnych z porządkowaniem Ksiąg Wieczystych (dotyczących dróg).
Powiat bialski na Konwencie reprezentował wicestarosta bialski Jan Bajkowski.

Scroll to Top