Kredyt długoterminowy w kwocie 3750000 PLN

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

OA.272.2.2013.MM  Biała Podlaska dnia 15.02.2013 

 Kredyt długoterminowy w kwocie 3750000 PLN.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


   Biała Podlaska dnia 28.02.2013

Wyjaśnienia nr 1

Treść wyjaśnień. 


   Biała Podlaska dnia 28.02.2013

Wyjaśnienia nr 2

Treść wyjaśnień.


  Biała Podlaska dnia 15.03.2013

 Zmiana nr 1 treści SIWZ

Treść zmiany.


    Biała Podlaska dnia 28.03.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

Scroll to Top