Stypendia sportowe przyznane

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przyznał stypendia sportowe zawodnikom za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2012 roku.

Stypendia uzyskało 17 zawodnikow. Wysokośc stypendiów oraz czas na jaki zostały przyznane określa załącznik

Scroll to Top