Kredyt długoterminowy w kwocie 7557244 PLN

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.12.2011.MM  Biała Podlaska dnia 13.05.2011

Kredyt długoterminowy w kwocie 7557244 PLN

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 07.06.2011

Wyjaśnienie Nr 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


 Biała Podlaska dnia 09.06.2011

Wyjaśnienie Nr 2
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


    Biała Podlaska dnia 10.06.2011

Wyjaśnienie Nr 3
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


 Biała Podlaska dnia 22.06.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top