Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie Powiatu Bialskiego […]

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.16.2011.MM Biała Podlaska  dnia 05.07.2011

Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie Powiatu Bialskiego w przypadkach okreslonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


  Biała Podlaska dnia 25.07.2011

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Treść zawiadomienia


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie Powiatu Bialskiego

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.13.2011.MM Biała Podlaska  dnia 15.06.2011

Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie Powiatu Bialskiego w przypadkach okreslonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów.

Scroll to Top