Logo Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej Uchwałą Nr 510/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. ustanowił logo Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim. Logo przedstawia portret Józefa Ignacego Kraszewskiego autorstwa Mikołaja Dawidowicza w owalu oraz napis: w górnej części owalu: Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz w dolnej części owalu: w Powiecie Bialskim.

Prawo używania logo przysługuje organom powiatu, Starostwu Powiatowemu w Białej Podlaskiej, powiatowym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz instytucjom i organizacjom pozarządowym, biorącym udział w obchodach Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powicie Bialskim.
Logo można pobrać w zakładce: Udostępnione wzory dokumentów, Wydział Spraw Społecznych https://www.powiatbialski.eu/?page_id=589

Logo Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim
Przewiń do góry