Podziękowania dyrektorom Gminnych Ośrodków Kultury

3 lutego Pan Mariusz Filipiuk, Starosta Bialski podziękował za współpracę w dziedzinie kultury byłym wieloletnim dyrektorom: Pani Aleksandrze Melaniuk, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej oraz Panu Bolesławowi Szulejowi, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach.

Pani Aleksandra Melaniuk – wieloletnia Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej. Dała się poznać jako aktywna animatorka wiejskiego życia kulturalnego. W swojej pracy uwzględniała zawsze rozwój kultury regionalnej Ziemi Podlaskiej, szczególnie jej tradycji i folkloru. Zorganizowała ponad dwadzieścia edycji Podlaskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej. Była pomysłodawczynią Przeglądu Twórczości Artystycznej Gminy Leśna Podlaska, którego głównym celem jest odkrywanie i rozwój talentów twórców-amatorów.

Działający pod jej opieką Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy Worgulanki zdobywał wiele nagród na przeglądach wojewódzkich o ogólnopolskich. To również z inicjatywy Pani Aleksandry powstały zespoły Leśnianki oraz Leśniańskie Nutki. Zespoły, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury, promowały Powiat Bialski między innymi na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Zespołów Śpiewaczychw Kazimierzu Dolnym.

Pani Dyrektor aktywnie współpracowała z kołami gospodyń wiejskich, organizacjami pozarządowymi i „zwykłymi” mieszkańcami gminy.
Może pochwalić się własnym dorobkiem artystycznym w dziedzinie rękodzieła, prezentuje swoje prace między innymi na Konkursie Rękodzieła Artystycznego „Igłą malowane”.

Pan Bolesław Szulej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach w latach 1979 -2021. To człowiek niezwykle zasłużony dla rozwoju i promocji kultury oraz dziedzictwa kulturowego Powiatu Bialskiego. Swoją pasję i zaangażowanie potrafił zaszczepić młodzieży, dzieciom, ale i dorosłym mieszkańcom Gminy Sławatycze. Każdą przeszkodę jaką napotykał na drodze do osiągnięcia celu, potrafił przekształcić w wyzwanie mobilizujące do jeszcze efektywniejszego działania.

Jego wielkim wyzwaniem i wielkim pragnieniem było, aby nasza mała ojczyzna była rozpoznawalna poprzez kulturę, sport i turystykę w całej Polsce. Wytrwale do tego dążył poświęcając swój czas i swoje serce. Posiadał niezwykły dar porozumiewania się z ludźmi i wydobywania z nich ukrytych talentów. Współpracował instytucjami kultury i sportu, mediami, dla których zawsze miał czas i wsparcie. Wieloletnią pasją Pana Bolesława było podtrzymywanie Tradycji Pożegnania Starego Roku tzw. „Brodaczy”. To dzięki jego niesamowitemu zaangażowaniu zostali oni wpisani na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Jednym z jego priorytetów było również utrzymanie i kontynuowanie wydawnictwa „Nadbużańskie Sławatycze”, którego był redaktorem od 20 lat. Warto wspomnieć również Międzynarodową Biesiadę Nadbużańską oraz Regionalny Przegląd Chórów i Scholi pn. „Jak Paciorki Różańca” – wydarzenia kulturalne na stałe wpisane w kulturalny pejzaż powiatu bialskiego.

Zdjęcia: Karolina Lubańska

Scroll to Top