Międzynarodowy Plener Fotograficzny ,,Podlaski Przełom Bugu”

XXIV Międzynarodowy Plener Fotograficzny ,,Podlaski Przełom Bugu” tym razem odbył się w dniach 09 – 14 czerwca 2019 r. Wzięli w nim udział znakomici twórcy, mistrzowie polskiej fotografii krajobrazowej i przyrodniczej. Plenery ,,Podlaski Przełom Bugu’’ cieszą się dużym uznaniem w środowisku fotografików i są jedną z ważniejszych imprez tego typu w kraju. Organizatorami plenerów są: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, Powiat Bialski – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Dyrekcja Lubelskich Parków Krajobrazowych i Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców.

Plenery mają zasięg międzynarodowy, do udziału w nich dotychczas, co roku zapraszanych było ok. 35 artystów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Francji i Czech. odbywają się na terenie powiatu bialskiego.

Główne cele organizacji plenerów to: wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej w dziedzinie fotografii, wymiana doświadczeń twórczych i warsztatowych artystów z Polski i Europy; promocja atrakcyjnych turystycznie, bogatych w zabytki kultury duchowej i materialnej ziem nadbużańskich; zbieranie materiału fotograficznego do organizacji wystaw i wydania albumu ukazującego piękno nadbużańskich krajobrazów, flory i fauny.

W tegorocznym plenerze wzięli udział zaproszeni przez organizatorów goście z Francji Vincent Moser i Leo Servant, z Ukrainy Walerii Bihun i z Niemiec Krzysztof Czarski. Odbyły się prezentacje prac uczestników pleneru, oraz wykłady m.in. prof. Zbigniewa Tomaszczuka z Warszawskiej ASP i znanego fotografa przyrody dr. Pawła Świątkiewicza z Białegostoku.

Wystawa poplenerowa odbędzie się w listopadzie i grudniu 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach oraz w lutym i marcu 2020 r. w Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Ruciński

Przewiń do góry