Młodzi dostaną pracę

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim podpisał porozumienie o współpracy z ZREMB POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim. ZREMB POLAND Sp. z o.o. to firma zajmująca się produkcją zabezpieczeń do wykopów, szalunków ściennych, konstrukcji stalowych oraz podzespołów maszyn. Jest to zakład pracy zajmujący się profesjonalną obróbką stali. Porozumienie z dyrektorem zespołu – Arkadiuszem Stefaniukiem podpisał Wiceprezes ZREMB POLAND Sp. z o. o. – Julian Walczuk, w asyście Tomasza Nackowskiego – Dyrektora Zarządzającego. Uroczyste spotkanie w tej sprawie miało miejsce w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim w dniu 7 marca br. Zakres porozumienia dotyczy organizacji klasy patronackiej w zawodzie ślusarz oraz praktyk zawodowych w technikum mechanicznym i mechatronicznym począwszy od roku szkolnego 2016/2017. Dzięki podjętej inicjatywie uczniowie międzyrzeckiej szkoły zdobędą możliwość kształcenia praktycznego na najwyższym poziomie i przy użyciu urządzeń, które na co dzień wykorzystywane są w przemyśle metalowym. Ponadto uczniowie zdobędą praktykę zawodową poprzez zatrudnienie na okres kształcenia w szkole oraz bezpośrednio po niej. Jednocześnie absolwenci kierunków ślusarz, mechanik i mechatronik będą doskonale zaznajomieni z zakładem pracy, co w przyszłości wpłynie na lepsze znalezienie się na lokalnym i europejskim rynku pracy. W wyniku podpisanego porozumienia ustalono, iż zakład zapewni opiekę nad uczniami oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy, natomiast szkoła nadzór nad realizacją podstawy programowej w ww. zawodach. Dodatkowo przedstawiciele ZREMB – u zaoferowali uczniom pomoc stypendialną.

Scroll to Top