Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, Samowicze gm. Terespol (część 4)

OA.I.3421-19/07

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska

Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Przedmiot zamówienia:  Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, Samowicze gm. Terespol (część 4)”.


Biała Podlaska 30.11.2007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Treść ogłoszenia w formacie PDF

Scroll to Top