Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego

OA.I.3421-18/07

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska

Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Przedmiot zamówienia:Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego.


OA.I.3421-18/07 Biała Podlaska 29.11.2007

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 Treść ogłoszenia w formacie PDF

Scroll to Top