Na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 został wywieszony na okres od dnia 16 października 2009 r. do dnia 06 listopada 2009 r. wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Bialskiego

GKN.V.7000/6/3/2009

INFORMACJA
z dnia 16 października 2009 r.
Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 został wywieszony na okres od dnia 16 października 2009 r. do dnia 06 listopada 2009 r. wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w obrębie Grabanów gm.Biała Podlaska przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Scroll to Top