Kompleksowa modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Projekt współfinansowany ze srodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

”Kompleksowa modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ
w Miedzyrzecu Podlaskim – zakup wysokospecjalistycznych aparatów RTG”

Realizacja projektu polegac bedzie na zakupie trzech wysokospecjalistycznych aparatów RTG oraz systemu radiologii cyfrowej, które zostana umieszczone w Zakładzie Diagnostyki ObrazowejSzpitala Powiatowego w Miedzyrzecu Podlaskim przy ulicy Warszawskiej 2-4.

W wyniku realizacji projektu ulegnie rozszerzenie możliwosci oferowanych przez Szpital usług
medycznych i znacznie podniesie komfort pracy obsługi aparatów.

Możliwosc wykonywania takich badan jak:

Zdjecia czaszki, kosci twarzoczaszki, zatok, łuków jarzmowych, oczodołów, siodełka
tureckiego, dna jamy ustnej, kanałów nerwu wzrokowego, uszu, stawów skroniowo-żuchwowych, kregosłupa, klatki piersiowej, mostka, stawów mostkowo-obojczykowych, żeber, obojczyka, łopatki, barku, kosci miednicy, stawów krzyżowo-biodrowych, stawu biodrowego, kosci udowej, stawu kolanowego, rzepki, kosci podudzia, stawu skokowego, stopy, kosci pietowej, kosci ramieniowej, stawu łokciowego, kosci przedramienia, kosci nadgarstka i dłoni, zdjecia jamy brzusznej, badania kontrastowe przełyku, żoładka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, urografia, cystografia, przeswietlenia (skopie), BAC (biopsje pod kontrola promieniowania RTG), zdjecia przy łóżku chorego.

W zwiazku z tym, że nowe aparaty znacznie zmniejsza narażenie pacjentów na promieniowe,
można bedzie rozszerzyc badania kontrastowe u dzieci, wykonujac cystografie mikcyjna, urografie oraz inne badania kontrastowe w tym przewodu pokarmowego.

Nakłady finansowe:

  1. całkowita wartosc projektu: 1445946,31 zł
  2. kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%):. 1229054,36 zł
  3. srodki własne (15%): 216 891,95.

Wkład własny w wysokosci 15% wartosci projektu pochodzi z przyznanej szpitalowi dotacji z budżetu Powiatu Bialskiego.

Umowa z Województwem Lubelskim nr: 08/08-UDA-RPLU.08.03.00-06-051/08-00-0010

Scroll to Top