Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli”

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

OA.272.1.2013.MM  Biała Podlaska dnia 18.01.2013

 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadaniaTermomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 

   Biała Podlaska dnia 11.02.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Scroll to Top