Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.7.2011.MM  Biała Podlaska dnia 21.03.2011

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach” w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski”

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 12.04.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top