Nagroda Orzeł Agrobiznesu Grand Prix dla Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej

7 września w Domu Literatury w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród „Orzeł Agrobiznesu”.
Z rąk przewodniczącego kapituły posła na Sejm Franciszka Jerzego Stefaniuka oraz wicemarszałek Sejmu Ewy Kierzkowskiej nagrodę Orła Agrobiznesu Grand Prix odebrała prezes Banku Spółdzielczego  w Białej Podlaskiej Helena Wasilewska.
Kapituła przyznała nagrodę bankowi na podstawie obserwacji sukcesu rynkowego. Równocześnie tytuł i nagrodę Platynowego Promotora Orłów Agrobiznesu otrzymał starosta bialski Tadeusz Łazowski za rekomendację Banku. Uroczystość wręczenia nagród uświetnił recital wielkiej gwiazdy polskiej muzyki Joanny Rawik.

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej to obecnie jeden z największych banków spółdzielczych w Polsce i największy na Lubelszczyźnie. „Dla kapituły szczególnie ważne były dokonania banku w okresie pomiędzy uzyskaniem Orła Agrobiznesu, a ubieganiem się o Orła Grand Prix. Jak podkreślano podczas gali są one imponujące. Niebawem powstanie zupełnie nowa placówka. Została zwiększona liczba bankomatów. Nastąpił znaczący przyrost rachunków w tym wiele ze środowiska agrobiznesu. Pojawiły się nowe atrakcyjne produkty. Eksperci Kapituły analizując dokonania banku na terenie jego działalności nie byli zaskoczeni, gdy się okazało, że działające tu banki komercyjne nie są w stanie dotrzymać mu kroku”- tak podczas gali uzasadniał przyznanie nagrody jeden z ekspertów kapituły.

„Orzeł Agrobiznesu” Nagroda została przyznana po raz pierwszy w grudniu 2001 r. Otrzymują  ją firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badań konsumenckich prowadzonych  w wybranych miastach.  W przypadku maszyn, urządzeń, opakowań pod uwagę brane są opinie użytkowników. Nagrody  i nominacje przyznaje Kapituła (przewodniczący Franciszek J. Stefaniuk) złożona  z polityków zajmujących się problematyką konsumencką  i rynkową marketingowców, handlowców, specjalistów zajmujących się polityką jakości.

Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, dobra współpraca z władzami samorządowymi.
W każdym roku przewidziane są cztery edycje Orła Agrobiznesu. Liczba nagród jest limitowana.  W każdej edycji wręczanych jest maksimum 10 nagród. Chodzi bowiem o zachowanie i utrzymanie prestiżu nagrody. Do tej pory nagrodę zdobyło 200 firm.

Firmy posiadające udokumentowany sukces eksportowy mogą ubiegać się o Orła Euro Agrobiznesu zaś firmy posiadające wybitne sukcesy rynkowe w kraju mogą ubiegać się o Orła Agrobiznesu Grand Prix. Za szczególne zasługi na rzecz branży rolno-spożywczej i jej otoczenia Kapituła przyznaje nagrody specjalne.

Scroll to Top