Remont drogi powiatowej Nr 1053 L Zastawek – Kolonia Kopytów odcinek od km 0+024 do km 0+514 o długości 0,490 km.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-36/2011 Biała Podlaska dnia 11.08.2011

Remont drogi powiatowej Nr 1053 L Zastawek – Kolonia Kopytów odcinek od km 0+024 do km 0+514 o długości 0,490 km.

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


  Biała Podlaska dnia 24.08.2011

Wyjaśnienie Nr 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


 Biała Podlaska dnia 30.08.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść wyjaśnienia.


Biała Podlaska dnia 06.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Treść ogłoszenia.

Scroll to Top