Nagroda Starosty Bialskiego dla Pana Janusza Pruniewicza

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na posiedzeniu Nr 130/2021 w dniu 15 grudnia 2021 r. rozpatrzył wniosek Pana Mariusza Kiczyńskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, i przyznał nagrodę pieniężną Starosty Bialskiego Panu Januszowi Pruniewiczowi. Nagrodę przyznano za promocję Powiatu Bialskiego.

Wnioskodawca podkreślił szczególne zasługi Pana Janusza Pruniewicza na rzecz promocji Powiatu Bialskiego, a przede wszystkim reprezentowanie powiatu na licznych imprezach kulturalnych, społecznych, integracyjnych i patriotycznych, za udział w Festiwalu Piosenki Patriotyczno-Religijnej w Hrubieszowie, w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Współczesnej „Malwa” w Białej Podlaskiej, festiwalu organizowanym przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne we Włodawie. Pan Pruniewicz promował także Powiat Bialski na Biesiadach Nadbużańskich w Sławatyczach, Sejmiku Kobiet Powiatu Bialskiego, Jarmarku Sapieżyńskim w Kodniu, Festiwalu Powiatowym Piosenki Patriotycznej w Tucznej, Powiatowym Festiwalu Piosenki Maryjnej w Kodniu. Przez trzy lata był solistą Śląskiej Estrady we Wrocławiu. Wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych przedsięwzięciach artystycznych. Zdobył m. in. wyróżnienie w debiucie na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu w 1994 r. Artystę wyróżniono również za zaangażowanie na rzecz pomocy potrzebującym poprzez organizowanie licznych akcji społecznych, m.in. Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz akcję renowacji obrazów w kościele w Sławatyczach.

Nagrodę wręczyli: Pan Mariusz Filipiuk, Starosta Bialski oraz Pan Mariusz Kiczyński, Przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.

Zdjęcia: Karolina Lubańska


Przewiń do góry