Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Na mocy Uchwały Nr 31/191/2009 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 r. ze zm. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przyznaje doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Po zasięgnięciu opinii komisji powołanej na mocy powyższej uchwały, Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 398/2021 z dnia 26 maja 2021 r. postanowił nagrodzić:

Pana Ryszarda Turyka
Pana Artura Bieńkowskiego
Panią Angelikę Magier
oraz
Zespół Ludowy Leśne Echo z Zaścianek
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka
Zespół Lewkowianie z Dokudowa

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom

Ocenie poddano 17 wniosków, prezentujących kandydatury instytucji, zespołów, organizacji pozarządowych oraz twórców indywidualnych.

Przewiń do góry