Narada dyrektorów

W dniu 31 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyła się narada dyrektorów szkół i powiatowej poradni prowadzonych przez Powiat Bialski ze Starostą Bialskim – Tadeuszem Łazowskim, Dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – Marianną Tumiłowicz oraz inspektorami ds. oświaty starostwa.

W dniu 31 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyła się narada w sprawie organizacji roku szkolnego 2014/2015. W spotkaniu ze Starostą Bialskim – Tadeuszem Łazowskim udział wzięli dyrektorzy szkół i powiatowej poradni prowadzonych przez Powiat Bialski, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – Marianna Tumiłowicz oraz inspektorzy ds. oświaty tut. starostwa.

Spotkanie otworzył Starosta Bialski, który podczas swojego wystąpienia zobrazował bieżący stan oświaty w powiecie bialskim oraz omówił sprawy finansowe poszczególnych jednostek. Pan Łazowski przedstawił strategię powiatu bialskiego w zakresie oświaty, w tym politykę kadrową w ww. jednostkach. Jednocześnie zobowiązał dyrektorów do wypłaty podwyżek dla pracowników niepedagogicznych z wyrównaniem od stycznia br.
W drugiej części narady zabrała głos pani Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, która przedstawiła szczegółowe zasady organizacji roku szkolnego 2014/2015 oraz zadania stawiane przed dyrektorami związane z nowym rokiem szkolnym. Podczas spotkania ustalono niezbędną dokumentację jaką dyrektorzy winni załączyć do składanych organowi prowadzącemu celem zatwierdzenia arkuszy organizacji roku szkolnego.
Narada była okazją do dyskusji na temat potrzeb szkół i powiatowej poradni,  a także ich oferty edukacyjnej.
narada dyrektorów 

 narada dyrektorów

Narada dyrektorów

W dniu 31 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyła się narada w sprawie organizacji roku szkolnego 2014/2015. W spotkaniu ze Starostą Bialskim – Tadeuszem Łazowskim udział wzięli dyrektorzy szkół i powiatowej poradni prowadzonych przez Powiat Bialski, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – Marianna Tumiłowicz oraz inspektorzy ds. oświaty tut. starostwa.

Scroll to Top