narada oświatowa

W dniach 17 i 18 października br. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zameczek” w Konstantynowie odbyła się narada szkoleniowa dyrektorów szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez powiat bialski. 
Celem narady było zgłębienie tematyki dotyczącej funkcjonowania szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych nt. Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce oświatowej.

Uczestników po dokonaniu rejestracji przywitali gospodarze Gospodarstwa Agroturystycznego „Zameczek” Sylwia i Wojciech Kępińscy. Następnie głos zabrała Marianna Tumiłowicz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiając cel spotkania oraz zapraszając do efektywnej pracy. 
Pierwszy dzień narady dotyczył spraw oświatowych w samorządach lokalnych. Na początku narady głos zabrał starosta bialski – Tadeusz Łazowski, który serdecznie przywitał zgromadzonych uczestników narady. Następnie podzielił się ze zgromadzonymi nt. funkcjonowania oświaty w powiecie bialskim. Podczas wystąpienia starosta wspomniał o sytuacji finansowej powiatu oraz planach na rok 2015. Kończąc swoją wypowiedź poprosił państwa dyrektorów o racjonalne i gospodarne wykorzystanie otrzymywanych środków finansowych. Kolejnym punktem spotkania było spotkanie z przedstawicielami oświaty powiatu bialskiego, gminy Konstantynów, rejonu brzeskiego i kobryńskiego. Podczas tej części spotkania pogłębiono wiedzę na temat funkcjonowania oświaty w obu krajach. 
Drugi dzień narady poświęcony był tematyce postępowania administracyjnego w oświacie. Rozpoczął się wykładem wraz z częścią ćwiczeniową przeprowadzoną przez Monikę Dadacz – inspektora ds. oświaty Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Wykład dotyczył obowiązujących przepisów prawnych w zakresie postępowania administracyjnego oraz wykorzystania powyższej wiedzy w praktyce. Kolejnym punktem szkolenia było przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie kodeksu podstępowania administracyjnego. Narada zakończona została podsumowaniem obu dni szkoleniowych.

Scroll to Top