Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Konstantynowie

Dnia 17 października br. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zameczek” w Konstantynowie odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Powiatu w Białej Podlaskiej na czele z przewodniczącym Przemysławem Litwiniukiem, Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzonych przez powiat bialski, Andrzej Mironiuk – kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Lublinie, Andrzej Marciniuk – kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Mariusz Sawtyruk – kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej. Ponadto wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Franciszek Stafaniuk, a także Kurator Brzeski Michaił Andrejewicz Tichonczuk wraz z dyrektorami wydziałów oświaty, turystyki i sportu Rejonu Brzeskiego i Kobryńskiego oraz szkół podległych Kuratorowi Brzeskiemu.

Uroczystość święta pracowników oświaty otworzył starosta bialski – Tadeusz Łazowski, który na początku przywitał przybyłych gości, a następnie wszystkim pracownikom oświaty złożył serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Następnie głos zabrał Michaił Andrejewicz Tichonczuk – Brzeski Kurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie oraz za umożliwienie poznania systemu oświaty w Polsce. 
W dalszej części głos zabrali w imieniu: Lubelskiego Kuratora Oświaty – Andrzej Mironiuk, Marszałka Województwa Lubelskiego – Andrzej Marciniuk oraz Wojewody Lubelskiego – Mariusz Sawtyruk. Każdy z występujących złożył życzenia pracownikom oświaty oraz wyrazy wdzięczności za edukację polskich dzieci. Wśród przemawiających znaleźli się także Poseł Franciszek Stefaniuk oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej – Przemysław Litwiniuk. 
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie 10 nauczycielom nagród organu prowadzącego, a byli to: Elżbieta Pieńko – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Magdalena Jesień – psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, Jolanta Wałach – wicedyrektor Zespołu Szkół w Małaszewiczach, Barbara Dybała -wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim, Andrzej Zygmunt – wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim, Marek Winiarski – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, Arkadiusz Stefaniuk – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, Monika Władyczuk – Pakuła – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, Urszula Burdzicka – wicedyrektor Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, Jarosław Dubisz – dyrektor Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim.
W imieniu nagrodzonych głos zabrała Jolanta Wałach, która podziękowała za uznanie osiągnięć jakie wszyscy nagodzeni zdobyli na rzecz polskiej oświaty.
Na zakończenie uroczystości młodzież Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim przedstawiła okolicznościową część artystyczną.

Scroll to Top