Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Na podstawie umowy nr 69/NPRCz/2021 w sprawie udzielenia w 2021 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zawartej w dniu 2 listopada 2021 r., Powiat Bialski otrzymał wsparcie finansowe na 2021 r. w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 38 400,00 zł na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zostało udzielone niżej wymienionym szkołom prowadzonym przez Powiat Bialski:

  • Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim (całkowity koszt realizacji zadania: 12 000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa: 9 600,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 2 400,00 zł );
  • Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim (całkowity koszt realizacji zadania: 12 000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa: 9 600,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 2 400,00 zł );
  • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach (całkowity koszt realizacji zadania: 12 000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa: 9 600,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 2 400,00 zł );
  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim (całkowity koszt realizacji zadania: 12 000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa: 9 600,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 2 400,00 zł ).
Scroll to Top