VIII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Biała Podlaska 2021

16 listopada br. odbył się etap powiatowy VIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym, w której uczestniczy sześć powiatów, tj. powiat bialski, lubartowski, łukowski, parczewski, rycki i włodawski. Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, czyli realizacja celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.

Etap powiatowy poprzedzony był etapem szkolnym (18 października 2021 r.), przeprowadzonym w wielu szkołach przez nauczycieli-koordynatorów szkolnych i wyłonieniem najlepszych uczniów do dalszych rozgrywek. Do etapu powiatowego w powiecie bialskim przeszło 16 spośród 79 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bialski, które zgłosiły się do olimpiady. Prawidłowy przebieg egzaminu testowego oraz wyłonienie laureatów zapewniło Jury w składzie: Anna Maciejczuk – Przewodnicząca – psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej (współautor pytań na etap szkolny i powiatowy olimpiady); Marta Bogusz – pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Anna Jureczek – sekretarz – koordynator powiatowy olimpiady, pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej;

Po podsumowaniu punktów jury wyłoniło zwycięzców:

Miejsce I zajął Kamil Pulik z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, otrzymując nagrodę finansową w wysokości 400 zł, licznik rowerowy SIGMA BC oraz drobne upominki.

Miejsce II zajęła Weronika Pytka z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, zdobywając nagrodę finansową w wysokości 250 zł, licznik rowerowy SIGMA PURE oraz drobne upominki.

Miejsce III przypadło w udziale Łukaszowi Siernawskiemu z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach za które otrzymał nagrodę finansową w wysokości 150 zł, licznik rowerowy SIGMA oraz drobne upominki.

Pozostali uczestnicy również otrzymali liczniki rowerowe, pendrive oraz drobne upominki.

Laureatka I miejsca  była pod opieką koordynatora szkolnego – Pani Anny Butrym. Natomiast laureaci II i  III miejsca współpracowali z koordynatorem szkolnym Panią Moniką Chwesiuk.

Olimpiadzie towarzyszyła część oficjalna, połączona z wręczeniem nagród dla laureatów oraz okolicznościowych dyplomów i pamiątek dla koordynatorów szkolnych i komisji konkursowej.

W ramach VIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym Biała Podlaska 2021, odbywały się równocześnie eliminacje dla młodzieży w sześciu powiatach biorących udział w przedsięwzięciu: bialskim, lubartowskim, łukowskim, parczewskim, ryckim i włodawskim. Laureaci będą rywalizować ze sobą 16 grudnia br. o godz. 11:00 podczas finału regionalnego w Białej Podlaskiej, gdyż Powiat Bialski w tym roku jest organizatorem głównym niniejszego przedsięwzięcia.

Koordynatorem powiatowym olimpiady i jej pomysłodawcą w powiecie bialskim jest Pani Anna Jureczek – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i współpracę! Koordynatorom szkolnym dziękujemy za zaangażowanie i bardzo otwarte i profesjonalne podejście do uczestnictwa w promocji zdrowia psychicznego w powiecie bialskim. Laureatom etapu powiatowego życzymy powodzenia w zmaganiach z pytaniami podczas etapu regionalnego i sukcesów na olimpiadzie.

Scroll to Top