„TO, CO PRZEŻYŁO JEDNO POKOLENIE, DRUGIE PRZEŻYWA W SERCU I PAMIĘCI”

8 listopada 2021 r. nastąpiło oficjalne podsumowanie konkursu historycznego „To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeżywa w sercu i pamięci”. X edycja konkursu odbyła się pod hasłem „OSP w służbie mieszkańców wsi i miast”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec wspólnie z Filią w Tłuśćcu Gminnej Biblioteki Publicznej, a patronat nad wydarzeniem objęli: Pan Mariusz Filipiuk, Starosta Bialski oraz pan Krzysztof Adamowicz, Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski.

Komisja w składzie:

Leszek Sokołowski, literat, satyryk – przewodniczący,
Magdalena Chodzińska, dyrektor GBP w Międzyrzecu podlaskim z/s w Wysokim – członek,
Bernadeta Przygodzka, inspektor do spraw obronności i OSP – członek,
Józef Daniluk, komendant gminny OSP,

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: Kacper Sidorczuk z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach za pracę pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” Grzegorz Tymoszuk strażak z powołania;
II miejsce: Milena Sawczuk, Karolina Sawczuk z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy za pracę „Zapobiegamy i pomagamy”;
III miejsce: Natalia Kośmider z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy za pracę „Krótka kronika o OSP w Rzeczycy”;

Wyróżnienia:
Monika Swórska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy za pracę „Na ratunek”
oraz Maja Samociuk z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu za pracę „Pomoc w walce z żywiołem na pierwszym miejscu”.

Serdecznie gratulujemy.

Scroll to Top